Vårt restaureringsverksted foretar:

 • Analyse av teknisk tilstand
 • Stabilisering av malegrunnen
 • Overføring av maleri til støttelerret/lav-vakuumdublering
 • Konsolidering av løs maling
 • Senkning av krakeleringer
 • Rens av maleriets overflate
 • Defernisering/fjerning av gulnet ferniss
 • Restaurering av hull og rifter i billedflaten
 • Kitting
 • Retusjering
 • Rekonstruksjon
 • Reversering av eldre misfargede retusjeringer
 • Behandling av biologisk vekst mugg/sopp
 • Nøytralisering av luktmolekyler ved brann etc.
 • Visuell UV inspeksjon
 • Røntgenfotografering
 • Dokumentasjon skriftlig/foto
 • Trygg transport til og fra verkstedet i spesialinnredet varebil

Galleri Tonne AS © 2018
Man-fre kl. 08-16   -   Østensjøveien 9, Oslo   -   Tlf: 22 64 25 55 / 22 64 25 56   -