Taksering

Vi foretar taksering ved kjøp, salg, skifte og forsikring. Om ønskelig kan vi foreta fotografering av enkeltobjekter eller videoopptak av hele samlinger for bruk ved forsikringstakst.

Skiftetakst
skal avspeile det beløpet man kan forvente utbetalt etter et salg når de totale omkostninger er fratrukket

Salgstakst
avspeiler en forventet salgspris f.eks. vurderingspris ved en auksjon.

Verditakst
skal vise de totale omkostninger ved kjøp.

Forsikringstakst
skal avspeile den totale gjenkjøpsverdien og ta hensyn til vanskelighetsgraden ved gjenskaffelse av et tapt objekt.

Galleri Tonne AS © 2018
Man-fre kl. 08-16   -   Østensjøveien 9, Oslo   -   Tlf: 22 64 25 55 / 22 64 25 56   -